Sto ptáků

Stav v průběhu restaurování - snímek v procházejícím světle ukazuje destrukci papíru a ztráty malby

sto-ptaku-01

Stav před restaurováním - celkový pohled

sto-ptaku-02

Stav před restaurováním - detail šupinkového rozpadu papíru

sto-ptaku-03

Stav před restaurováním - detail poškození papírové podložky

sto-ptaku-04

Stav před restaurováním - detail zaznamenávající povrch obrazu znečištěný prachovými nečistotami a plísní

sto-ptaku-05

Stav v průběhu restaurování - detail stejného místa po mechanickém očištění povrchu

sto-ptaku-06

Stav v průběhu restaurování - snímek v procházejícím světle ukazuje destrukci papíru a ztráty malby

sto-ptaku-07

Stav po sejmutí podlepových vrstev - snímek v procházejícím světle ukazuje kostičkový rozpad papíru

sto-ptaku-08

Stav po sejmutí podlepových vrstev - na snímku v procházejícím světle jsou dobře viditelné papírové záplaty, kterými byl obraz již v minulosti opravován

sto-ptaku-09

Stav před novým podlepením - pohled na rubovou stranu s papírovými záplatami a proužky, které fixují trhliny v papírové podložce

sto-ptaku-10

Stav po novém podlepení s novou hedvábnou bordurou před retuší

sto-ptaku-11

Stav po restaurování

2.polovina 19.století

Čínská malba na papíře

Státní zámek Kynžvart

Rozměrná dekorativní malba na papíře (400 x 250 cm) vznikla pravděpodobně v palácových dílnách na čínském císařském dvoře. Pohled do idealizované krajiny se symboly ptáků a párem fénixů jako hierarchie společnosti s císařským párem na jejím vrcholu.

Obraz byl ve stavu kompletní fyzické destrukce. Papírová podložka, kterou tvořilo souvrství čtyř různě silných papírů byla silně degradovaná, v celé ploše pokrytá vrstvou prachu a nečistot včetně plísní. Vlivem dlouhodobě nevhodného uložení (obraz byl navinutý na tenké tyči) došlo ke vzniku množství lomů a vrás, které vyústily v trhliny a šupinkové oddělování nejtenčího papíru nesoucího malbu.

Restaurování: Závažný stav malby vyžadoval komplexní restaurátorský zásah spočívající v odstranění všech podlepových vrstev a novém podlepení klasickým „čínským“ způsobem.

Obraz byl po desinfekci celý jemně mechanicky očištěn, lícová strana byla přelepena tenkým japonským papírem a následně mohly být z rubu odstraněny staré nefunkční podlepové vrstvy. Následovalo nové podlepení několika vrstvami čínského papíru a vyhotovení hedvábné bordury. Nakonec byl obraz retušován, vyrovnán vypínáním a adjustován na dřevěný podrám s deskovými výplněmi.