Atelier Frank – Restaurování a ověřování pravosti obrazů, knih a uměleckých děl – Atelier Frank provádí restaurování malířských výtvarných děl, obrazů a papíru, pergamenu a knih. Zabýváme se expertizami výtvarných děl a ověření pravosti obrazů, zhotovováním historických faksimilí knižních iluminací a historických dokumentů.

Restaurování obrazů a papíru, ověření pravosti obrazů

Charakter naší práce je směřován k minimálně invazivním zásahům, které nemají dopad na autentičnost výtvarných děl, stejně jako jiných restaurovaných objektů.

Ukázky vybraných projektů

fotogalerie-1 Matka země
František Drtikol, 1941
IMG_2181 Declaration of Arbroath
Declaration of Arbroath 1320
22.po restaurování (kopie) Joseph Heintz ml., karneval v Benátkách
IMG_6075 (kopie) Krumlovský sborník (I)
Pergamenový rukopis okolo 1420
23. po restaurovani Robert Delaunay
Sběračka mořských řas, 1906
fotogalerie-3 Emil Filla, Zátiší se sovou (III)

Restaurování obrazů a papíru, ověření pravosti obrazů

Atelier pracuje ve dvou hlavních oborech – restaurování malířských výtvarných děl (restaurování obrazů na dřevě, plátně, restaurování papíru, restaurování pergamenu a jiných podložkách) a restaurování knih a děl na papíře (vazby starých tisků i rukopisů, grafika, archiválie, mapy, plakáty). Zároveň se zabýváme expertizami výtvarných děl – ověření pravosti obrazů. Vedle práce na mobilních dílech menších rozměrů realizujeme rozsáhlejší zakázky charakteru nástěnných maleb, papírových tapet nebo rozměrných objektů in situ.

Dlouholeté zkušenosti máme také se zhotovováním historických faksimilí knižních iluminací a historických dokumentů. Jejich výroba sleduje přesně původní technologické postupy, včetně vlastní výroby pergamenu. Práce jsou realizovány dvojicí Jarmila Franková (licence MK pro díla na papíře a knižní vazby) a David Frank (licence MK pro malířská výtvarná díla). Při větších realizacích sestavujeme pracovní kolektiv vždy s ohledem na danou problematiku objektu a zvolený restaurátorský postup. Při komplexnějších realizacích spolupracujeme pouze s restaurátory akreditovanými tj. s licencí MK ČR pro vybrané restaurátorské specializace.

Charakter naší práce je směřován k minimálně invazivním zásahům, které nemají dopad na autentičnost výtvarných děl, stejně jako jiných restaurovaných objektů. V práci se orientujeme na klasické materiály a techniky, samozřejmostí je ale aplikování moderních technologií využívaných při alternativních postupech.

Všechny restaurátorské postupy, které uplatňujeme jsou voleny na základě restaurátorských průzkumů jednotlivých děl a na vyhodnocení jejich konkrétního poškození s maximálním poznáním jejich materiálové skladby.

Při navrhováni nestandartních a komplikovaných zásahů konfrontujeme naše poznání s odborníky z oblasti historie umění, kurátory, pracovníky památkové péče a s analytickými chemickými laboratořemi.

Realizace prací vychází ze znalostí tradičních i moderních konzervačních technik s ohledem na maximální trvanlivost a kvalitu, ale i možnost reversibility restaurátorských zásahů.