Faksimilie

Faksimile pergamenové listiny

Declaration of Arbroath, 1320

Základní dokument Skotského národa, jakási deklarace nezávislosti, je latinskou pergamenovou listinou s přivěšenými pečetěmi původně asi 50ti významných aristokratů skotské společnosti 14.století

Bohemian Protest

Stížný list českých Pánů proti upálení Mistra Jana Husa kostnickému koncilu 1415

Jediný dochovaný exemplář ze souboru osmi stejnopisů textu, kterým se zástupci české šlechty vymezují proti upálení Jana Husa připojením svých jmen a pečetí. Listiny byly zaslány kostnickému koncilu.

Soubor privilegačních listin pro stálou expozici Muzea v Kadani

Kadaňský kopiář, knižní vazba z druhé pol. 15.stol

Faksimile pozdně gotické obalové knižní vazby se zámkovým mechanismem a litým mosazným kováním. Kniha uchovává dobové přepisy dokumentů a listin, vztahujících se významným způsobem k historii města.

Krumlovský sborník okolo 1420

Kaligrafie železnato duběnkovým inkoustem, tempera, dobové pigmenty, telecí pergamen

Loucký misál 1483

Strahovská knihovna

Faksimile dvojstrany s iluminací Zmrtvýchvstání a knižní vazby pro expoziční účely Strahovské knihovny. Malba na pergamenu, kaligrafie duběnkovým inkoustem, zlacení.

Martinická bible, okolo 1420

Knihovna Akademie věd

V souvislosti s nároky na dlouhodobé vystavení a prezentaci tohoto rukopisu byla pořízena technologická kopie několika exponovaných folií rukopisu a knižního korpusu. Příprava pergamenu, kaligrafie husím brkem, malba vaječnou temperou vychází z tradičních technologií středověké knižní malby a zprostředkuje maximální autenticitu výsledné práce.

Mělnický evangeliář

Počátek 12.století

Skromný románský evangeliář s vyobrazeními evangelistů, z nichž jediná iluminace sv. Lukáše je malířsky dokončená. Faksimile zhotovená pro stálou expozici Muzea ve Mělníku.