Výtvarná díla na papíře

Autoportrét Petra Brandla, Alegorie sluchu

Neznámý autor, 2.polovina 18.století

Drobné kvalitní malby na papíře vznikly zřejmě jako repliky či alba uznávaných maleb barokních autorů, některé ze šlechtických sbírek 2.poloviny 18.století v českém prostředí. Malby jsou výrazně destruované častou manipulací, defekty podložky a oddělováním vrstev malby od podkladu. Na zadní straně komplikují situaci zbytky plastických pryskyřičných pečetí a rukopisné záznamy.

Johannes Leusing

Květinové zátiší, 2.pol. 19.století

Jaroslav Rössler

Pastely, 30-tá léta 20.století

Silně poškozené torzo pastelů českého autora, představitele české avantgardy, generace 20-tých a 30-tých let. Části papírové podložky jsou vytržené a zcela chybí, po okrajích je množství trhlin. Kresba je odřená, nedostatečně fixovaná a celoplošně se sprašuje.

Bedřich Hawránek 1821-1899

Bedřich Hawránek, Studie krajiny se zvonicí

Každé restaurování výtvarného díla přináší rizika a skoro každé do jisté míry vede k degradaci materiálů, ze kterých je dílo postaveno.

Antonín Slavíček

Odlehlý kout, Holešovice 1900

Soubor temper na kartonu, které byly prováděny částečně v plenéru jako záznamy světelných a barevných situací v prostředí zahrad, vesnických zákoutí, přístavů apod. Slavíčkova technika temepry jakkoliv je dokonalá prochází častým vystavováním i problematickou dobovou adjustací na lepenkové desky poškozením ve formě výdutí, vrás v podložce, povrchovým znečištěním a ztrátami v silnějších nánosech malby.