Grafika a ostatní

Hrací karty

16.století

Soubor kolorovaných listů hracích karet, které byly nalezeny při archeologickém průzkumu pod podlahou ve františkánském klášteře v Kadani. Karty byly silně povrchově znečištěné, zprohýbané, místy potrhané, jednotlivé vrstvy papíru se od sebe oddělovaly.

Alfons Mucha

Skica k historické malbě

Pastel na hnědošedém kartonu byl původně adjustován přilepením okrajů na lepenkovou podložku. Okraje pastelu byly nakonec ještě oblepeny papírovým páskem. Vlivem nevhodného uložení ve vlhkém prostředí došlo k zvlnění pastelu i prohnutí lepenkové podložky.

Josef Gočár

1. Kostel sv.Václava v Praze Vršovicích

Architektonické návrhy byly poškozeny během povodní v roce 2002. Povrch byl značně znečištěn nánosy záplavového bahna, došlo k napadení plísní a tím i vzniku intenzivně fialových skvrn a zejména k degradaci papírové podložky. Kresby byly poškozené trhlinami i ztrátami po okrajích.

Vějíř

19.století

Hedvábná podložka i papírové jádro vějíře bylo zcela degradované a docházelo k praskání a oddělování jednotlivých dílů - vějíř se rozpadal na jednotlivá pole.