Bedřich Hawránek 1821-1899

Obraz po restaurování

DSCF0408

Obraz před restaurováním

IMG_0965

Degradovaná starší retuš mikrobiální skvrny

IMG_5265

IR snímek zachycuje dokonalou rozvrhovou kresbu, jak byla uplatňována jako základ k akvarelu mnoha umělci 2.pol. 19.století

IMG_0421

Detail mistrně provedené kresby a jemného akvarelu

DSCF6060 (kopie)

Obraz po restaurování

Bedřich Hawránek, Studie krajiny se zvonicí

Ambiciozní přístup k restaurování, zejména děl na papírových podložkách může být velmi kontraproduktivní.

V případě pěkného akvarelu Bedřicha Hawránka, který samozřejmě nasbíral za svou existenci poškození ve formě zežloutlého papíru fotooxidací, podlepu na lepenkovou desku, drobného foxingu- mikrobiálních skvrn a pozměněné starší retuše ve středu obrazu je ovšem nejzdravější

držet se zpátky. Větší zásah by musel v každém případě zahrnovat ošetření za přítomnosti vlhkosti v jakéholi podobě, což daná technika neumožňuje. Zcela na místě je vzdáti se dokonalosti provést drobnou retuš a pro adjustaci zvolit zasklení s maximálním vyloučením UV složky světla degradující v první řadě papírovou podložku.

Každý jiný pokus dílo vylepšit by měl vliv na vzhled precizní práce v tužce a akvarelu, ukázkovou práci krajinářské tvorby 2.poloviny 19.století