Antonín Slavíček

Detail ukazuje rozsah a poškození malby a některé starší retuše

antonin-slavicek-odlehly-kout-01

Stav před restaurováním ukazuje roztrženou malbu s výraznými plošnými deformacemi

antonin-slavicek-odlehly-kout-02

Detail ukazuje rozsah a poškození malby a některé starší retuše

antonin-slavicek-odlehly-kout-03

Detail ukazuje rozsah a poškození malby a některé starší retuše

Odlehlý kout, Holešovice 1900

Tempera na kartonu, 90 x 115 cm

Národní galerie v Praze

Soubor temper na kartonu, které byly prováděny částečně v plenéru jako záznamy světelných a barevných situací v prostředí zahrad, vesnických zákoutí, přístavů apod.

Slavíčkova technika temepry jakkoliv je dokonalá prochází častým vystavováním i problematickou dobovou adjustací na lepenkové desky poškozením ve formě výdutí, vrás v podložce, povrchovým znečištěním a ztrátami v silnějších nánosech malby.

Restaurování: Povrchové čištění, zpevnění okrajů kartonu, sejmutí klihem nalepené lepenkové desky ze zadní strany, vyrovnání, lokální konsolidace a nová adjustace na nekyselou lepenku.

Antonín Slavíček

Detail ukazuje rozsah a poškození malby a některé starší retuše

antonin-slavicek-odlehly-kout-01

Stav před restaurováním ukazuje roztrženou malbu s výraznými plošnými deformacemi

antonin-slavicek-odlehly-kout-02

Detail ukazuje rozsah a poškození malby a některé starší retuše

antonin-slavicek-odlehly-kout-03

Detail ukazuje rozsah a poškození malby a některé starší retuše

Remote corner, Holešovice 1900

A set of tempera paintings on cardboard, which were made partly in the plein air as records of light and color these works focus on environments of gardens, village corners, harbors, etc. Slavíček’s tempera technique, though seemingly perfect shows signs of degradation due to undergoing frequent exposure and problematic adjustments on cardboard plates. This damage can be seen through in the form of bulges, wrinkles in the support, surface contamination and losses in thick areas of paint.

Restoration: surface cleaning, reinforcement of the cardboard edges, removal of the adhesive-backed cardboard, leveling, local consolidation, and re-adjustment to non-acidic cardboard.