Antonín Slavíček

Stav před restaurováním ukazuje roztrženou malbu s výraznými plošnými deformacemi

antonin-slavicek-odlehly-kout-01

Stav před restaurováním ukazuje roztrženou malbu s výraznými plošnými deformacemi

antonin-slavicek-odlehly-kout-02

Detail ukazuje rozsah a poškození malby a některé starší retuše

antonin-slavicek-odlehly-kout-03

Detail ukazuje rozsah a poškození malby a některé starší retuše

Odlehlý kout, Holešovice 1900

Tempera na kartonu, 90 x 115 cm

Národní galerie v Praze

Soubor temper na kartonu, které byly prováděny částečně v plenéru jako záznamy světelných a barevných situací v prostředí zahrad, vesnických zákoutí, přístavů apod.

Slavíčkova technika temepry jakkoliv je dokonalá prochází častým vystavováním i problematickou dobovou adjustací na lepenkové desky poškozením ve formě výdutí, vrás v podložce, povrchovým znečištěním a ztrátami v silnějších nánosech malby.

Restaurování: Povrchové čištění, zpevnění okrajů kartonu, sejmutí klihem nalepené lepenkové desky ze zadní strany, vyrovnání, lokální konsolidace a nová adjustace na nekyselou lepenku.