Karneval v Benátkách, Joseph Heinz ml. (1600-1678), Zámek Velké Losiny

Stav před restaurováním

3.pred rest po vyramovani

Stav před restaurováním

7. pred rest. UV luminiscence (kopie)

Snímek luminiscence v UV světle ukazuje souvislou lakovou vrstvu

8. pred rest, bocni osv. zleva

Snímek v bočním osvětlení dobře zobrazuje zvedlé hroty krakeláže

16. detail drobnopisné malby

Detail trhání zubů, teatrálně zobrazený na vyvýšeném podiu

17. detail snímání laků a přemaleb

postup při snímání lakových vrstev a přemaleb

18. snímání laků a přemaleb

Postupné snímání zežloutlé lakové vrstvy přináší změnu tonality celého obrazu

22.po restaurování (kopie)

Obraz po restaurování

Joseph Heintz ml.

Obraz Josepha Heintze mladšího je krásnou ukázkou drobnopisného žánru s figurálními scénami v prostředí výtečně propracované renesanční architektury. Vidíme hustě zalidněné tržiště s množstvím dějů od trhání zubů, prodeje grafiky, či pouličního prodavače brýlí.

Kvalita malby a obeznámení s provedením figurálních scén, malbou architektury, perspektivy jak reálné, tak i malířské vzdušné, je velmi vyspělé a ukazuje na velmi zkušeného virtuozního autora, přestože malba není signována.