Plastické papírové tapety

Stav před restaurováním - celkový pohled

plasticke-papirove-tapety-01

Stav před restaurováním - celkový pohled s oltářní stěnou

plasticke-papirove-tapety-02

Stav před restaurováním - celkový pohled

plasticke-papirove-tapety-03

Stav před restaurováním - detailní pohled na stěnu s havarijním poškozením tapety v pravé části

plasticke-papirove-tapety-04

Stav před restaurováním - pohled na stěnu vedle oltáře, s poškozením tapety zejména v dolní části - barevná vrstva je uvolněná a odpadává od papírové podložky

plasticke-papirove-tapety-05

Stav před restaurováním - detail poškození barevné vrstvy

plasticke-papirove-tapety-06

Stav před restaurováním - detail mechanického poškození tapet

plasticke-papirove-tapety-07

Detail stejného místa po vytmelení

plasticke-papirove-tapety-08

Detail stejného místa po retuši

plasticke-papirove-tapety-09

Stav před restaurováním - detail odřeného povrchu tapety

plasticke-papirove-tapety-10

Detail stejného místa po retuši

plasticke-papirove-tapety-11

Stav po restaurování - pohled na stěnu jejíž pravá strana byla nově polepena sejmutými tapetami

plasticke-papirove-tapety-12

Stav po restaurování - pohled na stěnu vedle oltáře, kde je dobře patrné původní seskládání plochy z odřezků tapet

Konec 19.století

Západočeské muzeum v Plzni

Papírové tapety s plastickým rostlinným motivem jsou zřejmě kvalitní anglickou produkcí, která vychází z motivu kožených renesančních tapet. Tapety byly použity pro výzdobu tzv.“církevního“ kabinetu v budově muzea a společně s bohatým dřevěným obložením stěn a mobiliářem měly navodit atmosféru historického interiéru. Vzhledem k nedostatku pásů jsou některé méně exponované stěny vyskládány i z odřezků tapet aniž vzor na sebe navazoval.

Část tapet byla před rekonstrukcí muzea sejmuta ze stěn v havarijním stavu, povrch byl značně znečištěný a barevná vrstva se oddělovala od papírové podložky. Tapety, které zůstaly na stěnách se zachovaly v mnohem lepším stavu vyjma několika míst při dolním okraji kde také docházelo k odpadávání barevné vrstvy.

Restaurování: Po mechanickém očištění tapet byla upevněna uvolněná a odpadávající barevná vrstva. Sejmuté pásy tapet byly restaurovány a osazeny zpět na stěnu. Poškozená místa v ploše tapet byla tmelena a nakonec vizuálně propojena imitativní retuší.