Papírové tištěné tapety

Stejná místnost po osazení tapetových replik

papirove-tistene-tapety-01

Hlavní sál-tapeta s květinovým motivem před restaurováním

papirove-tistene-tapety-02

Hlavní sál-tapeta s květinovým motivem před restaurováním

papirove-tistene-tapety-03

Hlavní sál-tapeta s květinovým motivem - plochy poškozené zatečením

papirove-tistene-tapety-04

Hlavní sál-tapeta s květinovým motivem - starší "opravy" tapet

papirove-tistene-tapety-05

Hlavní sál-tapeta s květinovým motivem - stejné místo po restaurování

papirove-tistene-tapety-06

Hlavní sál-tapeta s květinovým motivem po restaurování

papirove-tistene-tapety-07

Hlavní sál-tapeta s květinovým motivem po restaurování

papirove-tistene-tapety-08

Menší salonek před restaurováním

papirove-tistene-tapety-09

Stejná místnost po osazení tapetových replik

papirove-tistene-tapety-10

Tmavý pánský salonek před restaurováním

papirove-tistene-tapety-11

Stejný salonek po osazení tapetových replik

Konec 19.století

Duslova vila Beroun

Tapetová výzdoba tří reprezentačních salonků v neorenesančním slohu nese závažné poškození plochy a ztráty materiálu, které byly způsobeny necitlivými stavebními zásahy do stěn – nové rozvody elektroinstalace byly vyspraveny štukováním přes plochu tapet. Část tapet zejména v hlavním sále byla kromě lokálních destrukcí poškozena také zatékáním.

Restaurování: Hlavní sál vily s cennější květinovou tapetovou výzdobou byl restaurován s minimálním užitím tapetových replik. Část nejvíce poškozených tapetových pásů včetně bordur byla postupně sejmuta, restaurována a zpět osazena na stěny. Lokální poškození tapety byla řešena scelováním papíru a rozsáhlou barevnou retuší v dekorativní ploše.

Ve dvou menších privátních saloncích byly vzhledem k rozsahu poškození původní tapety nahrazeny jejich replikami, které byly nově vytištěny podle původních vzorů a doplněny původními restaurovanými bordurami.