Krajinomalba s architekturou a figurálními scénami

Stav po mechanickém očištění povrchu hedvábí

I. restaurovaný panel

Stav před restaurováním - celkový pohled

IMG_2611.tif D (kopie)

Stav před restaurováním - snímek v bočním světle ukazuje nerovnosti vzniklé během předchozí opravy

IMG_2606.tif D

Stav před restaurováním - detail četných výkvětů plísní na povrchu malby

IMG_2640

Stav před restaurováním - detail ukazuje destrukci hedvábí

IMG_4296

Stav před restaurováním - detail figury pokrytý spórami plísní

IMG_4298

Stav po mechanickém očištění povrchu hedvábí

IMG_4627

Stav během přelepování líce obrazu

IMG_4742

Rubová strana obrazu během snímání podlepových vrstev

IMG_6878

Nové podlepování obrazu papírem

20. Stav po restaurování

Stav po restaurování – obraz je vypnutý na podlaze k vyrovnání

21. Navíjení obrazu na transportní válec

Navíjení obrazu po restaurování na transportní válec

2.polovina 18.století

Čínská malba na hedvábí

Státní zámek Lednice

Velkoformátová, vertikálně orientovaná malba na hedvábí, (610 x 250 cm) pochází ze souboru šesti panelů, které byly zřejmě vytvořeny na čínském císařském dvoře pro evropský trh.

Obraz byl silně poškozený, hedvábná podložka byla zcela nenosná, podlepená novodobě plátnem. Výrazné bylo poškození plísní a četné oddělování hedvábí od nosné vrstvy.

Restaurování: Obraz byl desinfikován a povrch zbaven výkvětu plísní a nečistot. Líc obrazu byl zajištěn a stabilizován přelepem, následně mohly být sejmuty nefunkční podlepové vrstvy plátna a papíru. Zásadní fází bylo podlepení klasickým „čínským“ způsobem, vypnutí a vyrovnání celé plochy malby, vizuálně byl obraz scelen velmi zdrženlivou retuší. Adjustace bude provedena na nový dřevěný podrám s deskovou výplní po vyřešení trvalé prezentace souboru těchto maleb.