Hrací karty

Stav po restaurování

hraci-karty-01

Stav před restaurováním

hraci-karty-02

Stav po restaurování

hraci-karty-03

Stav před restaurováním

hraci-karty-04

Stav po restaurování

hraci-karty-05

Stav před restaurováním

hraci-karty-06

Stav po restaurování

hraci-karty-07

Stav před restaurováním

hraci-karty-08

Stav po restaurování

hraci-karty-09

Stav po restaurování - pohled na celý soubor nalezených karet

16.století

Kolorované dřevořezy na kartonu

Státní archiv Kadaň

Soubor kolorovaných listů hracích karet, které byly nalezeny při archeologickém průzkumu pod podlahou ve františkánském klášteře v Kadani. Karty byly silně povrchově znečištěné, zprohýbané, místy potrhané, jednotlivé vrstvy papíru se od sebe oddělovaly.

Restaurování: Listy byly čištěny mechanicky i jemným omýváním ve vodě, poškozená místa byla opravena a doplněna, nakonec vyrovnána jemným lisováním.