Zámeček Třebešice

Propojováné více úrovní výmaleb rrůzných period

IMG_3767

Pozdně barokní stropní výmalba s empírovým dekorem stěn. Restaurování, malířské rekonstrukce květinových vzorů, šablonové dekory.

IMG_3758

Část stropní výmalby

IMG_3463

Rekonstrukce ztracených květinových zátiší

IMG_3749

Rekonstruované květinové dekory ve špaletách, kde mnoho let chyběla okna

IMG_3760

Rekonstruované mnohobarevné šablonové vzory

IMG_2767

Propojováné více úrovní výmaleb rrůzných period

IMG_4680

Barevné rekonstrukce šablon ových vzorů

IMG_4667

Modrý pokoj z konce 19.století.

Panorama_bez_nazvu1

Rekonstrukce plošných výmaleb mezi barokem a klasicismem.

Zámeček Třebešice

Renesanční zámeček Třebešice u Benešova zachránili jeho současní majitelé ze stavu ruiny po letech, kdy jako znárodněný hospodářský dvůr byl v „péči“ JZD.  Po deseti letech obnovy a restaurování, částečně s podporou  projektů NPÚ se podařilo zachránit co se dalo jak po stránce stavební,  tak i při restaurování různých časových úrovní nástěnných maleb.

Nástěnné a dekorativní výmalby v rozmezí  17. až počátku 20. století, často pouze ve fragmentu, propůjčují celému interieru velmi příjemnou atmosféru a dávají představu o průniku  historických přístupů k interierovým výmalbám.

Restaurování ve spolupráci Atelier Frank a Art Rescue