Seslání Ducha svatého, počátek 17.století, soukromá sbírka

IR snímky ukazují malbu bez podkreseb, partie nepoškozené, ale i velmi poznamenané opravami

IMG_0236

Stav před restaurováním

IMG_0226

Malba odpadává prakticky v celé ploše obrazu

IMG_5205

Snímek UV luminiscence ukazuje množství přemalovaných a doplněných partií z minulosti

IMG_5309

Detail tváří poukazuje na velmi pěkné malířské provedení i renesanční paletu pigmentů

IMG_4734

Během snímání laku a přemaleb se objevují i velmi zprůhlednělé partie smaltu

IMG_5207

IR snímky ukazují malbu bez podkreseb, partie nepoškozené, ale i velmi poznamenané opravami

IMG_5203

UV snímek při postupném odstraňování laků

DSCF5767 (kopie)

Po restaurování

Seslání Ducha svatého, počátek 17.století

Havarijně poškozená malba na dřevěné dubové desce, nalezená v českém pohraničí bývalých Sudet je zcela „bez minulosti“.  Přes nespornou kvalitu malby je velmi problematické její zařazení, datace i provenience. Vychází zřejmě ze Saské tradice deskové malby 16.století. Paleta pigmentů je pozně gotická, či renesanční.  Zahrnuje minium, rumělku, různé varianty měděnek, smalt, azurit a zřejmě olovnato-ciničitou žluť.

Obraz je ikonografickým tématem „Seslání Ducha svatého“ které je standardní součástí christologických i mariánských cyklů. O letnicích na apoštoly a Pannu Marii sestoupil Duch svatý v podobě plaménků, aby od té doby uměli mluvit různými jazyky a mohli šířit evangelium mezi všemi národy. (PhDr. Kateřina Mazačová). Dílo je adeptem na bližší umělecko-vědný rozbor.