Jaroslav Rössler

Stav před restaurováním

jaroslav-rossler-pastely-01

Stav před restaurováním

jaroslav-rossler-pastely-02

Stav po restaurování

jaroslav-rossler-pastely-03

Stav před restaurováním

jaroslav-rossler-pastely-04

Stav po restaurování

Pastely, 30-tá léta 20.století

Pastely, 30-tá léta 20.století

Pastel na papíře, 40 x 30 cm

Soukromá sbírka

Silně poškozené torzo pastelů českého autora, fotografa a malíře, představitele české avantgardy, generace 20-tých a 30-tých let. Části papírové podložky jsou vytržené a zcela chybí, po okrajích je množství trhlin. Kresba je odřená, nedostatečně fixovaná a celoplošně se sprašuje.

Restaurování: Fixace barevné vrstvy, vysazení chybějících částí papírové podložky, prolepení trhlin, vyrovnání kresby, provedení retuše, která vizuálně sceluje kompozici a potlačuje množství rušivých defektů v kompozici.

Jaroslav Rössler

Stav před restaurováním

jaroslav-rossler-pastely-01

Stav před restaurováním

jaroslav-rossler-pastely-02

Stav po restaurování

jaroslav-rossler-pastely-03

Stav před restaurováním

jaroslav-rossler-pastely-04

Stav po restaurování

Pastels, 1930s, Private Collection

A heavily damaged work of pastels by a Czech artist, a representative of the Czech avant-garde generation of the 1920s and 1930s. Parts of the paper backing are torn and completely missing, there are many tears around the edges. The drawing is abraded, insufficiently fixed and the whole surface is dusty.

Restoration: fixing the color layer into place, planting the missing parts of the paper backing, gluing the cracks, straightening the drawing, performing retouching which visually integrates the composition and suppresses a number of disturbing defects.