Autoportrét Petra Brandla, Alegorie sluchu

Po restaurování

autoportret-petra-brandla-alegorie-sluchu-01

Stav před restaurováním s výraznými deformacemi podložky

autoportret-petra-brandla-alegorie-sluchu-02

Po restaurování

autoportret-petra-brandla-alegorie-sluchu-03

Stav před restaurováním s výraznými deformacemi podložky

autoportret-petra-brandla-alegorie-sluchu-04

Po vyrovnání papírové podložky a doplnění ztrát

autoportret-petra-brandla-alegorie-sluchu-05

Po restaurování

Neznámý autor, 2.polovina 18.století

Kopie barokních maleb, 12 x 18 cm

Olej na papíře

Národní muzeum v Praze

Drobné kvalitní malby na papíře vznikly zřejmě jako repliky či alba uznávaných maleb barokních autorů, některé ze šlechtických sbírek 2.poloviny 18.století v českém prostředí.

Malby jsou výrazně destruované častou manipulací, defekty podložky a oddělováním vrstev malby od podkladu. Na zadní straně komplikují situaci zbytky plastických pryskyřičných pečetí a rukopisné záznamy.

Restaurování: Vyrovnání podložky zavlhčením na nízkotlakém stole, doplnění ztrát kartonu, scelení trhlin, konsolidace malby z lícu a imitativní retuš defektů a ztrát.