Vějíř

Stav po restaurování

vejir-01

Stav před restaurováním

vejir-02

Stav před restaurováním

vejir-03

Stav po restaurování

vejir-04

Stav po restaurování

19.století

Malba na hedvábí

Soukromá sbírka

Hedvábná podložka i papírové jádro vějíře bylo zcela degradované a docházelo k praskání a oddělování jednotlivých dílů – vějíř se rozpadal na jednotlivá pole.

Restaurování: Byl zvolen konzervativní způsob restaurování – poškozená místa byla pouze lokálně vyspravena a doplněna japonským papírem i dobarveným hedvábím, tak aby byla v co největší míře zachována autentičnost vějíře.