Martinická bible

Stav před restaurováním - celkový pohled na přední desku

martinicka-bible-01

Stav před restaurováním - celkový pohled na přední desku

martinicka-bible-02

Stav před restaurováním - pohled na hřbet knihy opravený novou usní

martinicka-bible-03

Stav před restaurováním - pohled na přední předsádku s nepůvodním vlepeným listem z tvrdého vazebního pergamenu

martinicka-bible-04

Pohled na hřbetní část po očištění od nánosu klihového lepidla a nastavení prasklých vazů roztřepeným motouzem

martinicka-bible-05

Stav po restaurování - pohled na nově potažený hřbet s odhalenými původními koženými kapitálky

martinicka-bible-06

Stav po restaurování - pohled na přední ořízku s doplněným kováním

martinicka-bible-07

Stav po restaurování - pohled na přední předsádku po vyjmutí nevhodného doplňku (list vazebního pergamenu)

po roce 1430

Rukopis na pergamenu v celokožené vazbě

Akademie věd v Praze

Rukopis svázaný v původní vazbě s dřevěnými deskami byl poznamenán nevhodnou novodobou opravou hřbetu na počátku 20.století. Silné zaklížení hřbetu způsobilo smrštění pergamenových složek ve hřbetní části a také nesnadné otevírání knižního bloku.

Restaurování: Hlavním smyslem restaurátorského zásahu bylo obnovení původní flexibility knižního bloku. Novodobá oprava byla odstraněna, hřbet byl očištěn od tvrdé vrstvy klihu, nepůvodní předsádky z tvrdého pergamenu byly odpojeny. Hřbet byl nově opraven, přetrhané původní vazy byly nastaveny roztřepenými motouzy, vazba byla opatřena novými mosaznými sponami tak, aby knihu bylo možné uzavírat.