Soubor privilegačních listin pro stálou expozici Muzea v Kadani

Rudolfinské privilegium 1588

soubor-privilegacnich-listin-kadansky-kopiar-01

Kadaňský kopiář, Knižní vazba z druhé pol. 15.stol

soubor-privilegacnich-listin-kadansky-kopiar-02

Darovací listina z roku 1186, kterým je Kadaň knížetem Bedřichem darována Řádu maltézských rytířů

soubor-privilegacnich-listin-kadansky-kopiar-03

Rudolfinské privilegium 1588

Kadaňský kopiář, knižní vazba z druhé pol. 15.stol

Kadaňský kopiář, knižní vazba z druhé pol. 15.stol

Oblastní Archiv Kadaň

Faksimile pozdně gotické obalové knižní vazby se zámkovým mechanismem a litým mosazným kováním. Kniha uchovává dobové přepisy dokumentů a listin, vztahujících se významným způsobem k historii města.

Darovací listina z roku 1186, kterým je Kadaň knížetem Bedřichem darována Řádu maltézských rytířů

Oblastní Archiv Kadaň

Pergamen, duběnkový inkoust vosková pečeť

Rudolfinské privilegium 1588

Oblastní Archiv Kadaň

Malba a kaligrafie na pergamenu

Malba z dílny rudolfinské kanceláře se znaky manýristického rostlinného ornamentu s italizujícím kurzivním písmem, přivěšená pečeť