Robert Delaunay, Sběračka mořských řas, 1906, soukromá sbírka

Snímek před restaurováním ukazuje malbu zastřenou usazenou nečistotou

1.stav pred rest

Stav před restaurováním

3. pred rest bez ramu., rozptylene osv.

Snímek před restaurováním ukazuje malbu zastřenou usazenou nečistotou

17. postup povrchoveho cisteni

Zkoušky intenzity čištění

15. zkouska intenzity cisteni

Zkouška způsobu a intenzity čištění

3.2 snimek luminiscence v UV osvetleni

UV snímek: vidíme malbu zcela bez lakové vrstvy a distribuci použitých pigmentů

3.3 IR snimek

IR reflektografie s doplňujícími informacemi o malířském procesu

23. po restaurovani

Stav po restaurování ukazuje návrat velmi svěží barevnosti

Robert Delaunay

Malba významného autora Roberta Delaunaye pochází z jeho časného období, charakterizovaného expresionistickým podáním barev i divokým zacházením s barevnou hmotou. Obraz s  hýřící barvami, přesto velmi kultivovaný je proveden přímo na hrubém plátně, silným nánosem olejové barvy, dnes velmi nestabilní. Přes dřívější restaurování vyžadoval konsolidaci malby a uměřené čištění silně strukturního, pastozního povrchu. I malá intenzita čištění osleplého povrchu a saturace narušeného oleje přináší uspokojivý posun tonálních kontrastů a umožňuje pochopit autorovo zaujetí barvou jako nositelem vizuální emoce v malířském procesu.