Portrét rektora Karlovy University Ferdinanda Meissnera

Neznámý autor, 1723

Olej na plátně

Archiv dějin Karlovy University v Praze

Velmi kvalitní ukázka barokního portrétu s neurčeným autorstvím. Malba byla v minulosti již několikrát ošetřovaná, poškozená výrazným čištěním, které vyústilo v odřenou finální malbu se zhoršenou soudržností s plátnem.

Restaurování: Odstranění starší uvolněné rentoiláže, vyrovnání plochy obrazu, nová rentoiláž, sejmutí přemaleb a reziduí nečistot a tmelů, nové vytmelení defektů, retuše a laky.