Portrét mladíka, neznámý autor, 1619, Zámek Bučovice

Snímání lakových vrstev, snímek Luminiscence v UV osvětlení

1. pred rest rozptylene

Stav před restaurováním se změněnými retušemi a zežloutlými laky

1.1 detail tvare pred rest

Detail tváře

7.2 sondaz snimani laku, UV osvetleni

Snímání lakových vrstev, snímek Luminiscence v UV osvětlení

NIR foto

IR reflektografie ukazuje zásahy na povrchu malby v minulosti

9.2 snimani premaleb, detail tvare

Makrosnímek povrchu při snímání laku a přemaleb

11. obraz po sejmuti premaleb a laku

Celek po sejmutí druhotných vstupů do malby

13.obraz po restaurovani

Obraz po restaurování

Portrét mladíka, neznámý autor, 1619, Zámek Bučovice

Portrét mladého muže zobrazeného en-face s bílým límcem na tmavém pozadí v dobovém oděvu ze stříbřitého hedvábí se zlacenými lemy je důsledným příkladem renesančního portrétu. Autor portrétu zřejmě pocházel ze španělského prostředí s ohledem na značnou příbuznost malby s díly z portrétní galerie Lobkowiczů z Nelahozevsi, která vznikala rukou španělských umělců na počátku 17.století.

Obraz byl zdánlivě v dobrém stavu, ten je ovšem evidentně výsledkem restaurátorského zásahu z minulosti, který se již vypořádával s letitým radikálním poškozením. Od posledního restaurování jsou změněné retuše a laky i povrch obrazu.

Obraz představuje v tomto ohledu podstatné dilema, zdali vůbec a v jakém rozsahu provádět jeho opětovné restaurování. Dílo by bezesporu ještě jistou dobu obstálo v expozici zámku ve stávajícím stavu. Pouze snad v kontextu galerijním je již restaurátorský zásah vyžilý.

Restaurování:

Průzkum byl zaměřený na rozsah dřívějšího restaurování a zachování původní malby. Obraz snímkován v UV osvětlení, provedeny záznamy IR reflektografie.

Malba byla lokálně zpevněna  sejmuty byly retuše a laky z minulosti. Nové zásahy byly důsledně lokalizovány na poškozená místa a ztráty malby.