Martinická bible, okolo 1420

Drobná iniciála „H“ s postavou Mojžíše

martinicka-bible-01

Otevřená vazba na první straně

martinicka-bible-02

Počáteční iniciála textu zachycujevedle miniaturního vyobrazení stvoření světa i historicky nejstarší zobrazení upálení Mistra Jana Husa

martinicka-bible-03

Drobná iniciála „H“ s postavou Mojžíše

Knihovna Akademie věd

Pergamen, tempera kaligrafie železnatoduběnkovým inkoustem

V souvislosti s nároky na dlouhodobé vystavení a prezentaci tohoto rukopisu byla pořízena technologická kopie několika exponovaných folií rukopisu a knižního korpusu.

Příprava pergamenu, kaligrafie husím brkem, malba vaječnou temperou vychází z tradičních technologií středověké knižní malby a zprostředkuje maximální autenticitu výsledné práce.