Johannes Leusing

Stav před restaurováním s výraznými problémy papírové podložky

johanes-leusing-kvetinove-zatisi-01

Stav před restaurováním s výraznými problémy papírové podložky

johanes-leusing-kvetinove-zatisi-02

Detail ztrát v malbě

johanes-leusing-kvetinove-zatisi-03

Detail ztrát a starších retuší v malbě

johanes-leusing-kvetinove-zatisi-04

Po restaurování

Květinové zátiší, 2.pol. 19.století

Tempera na papíře, 2.pol 19. století,  soukromá sbírka

Pěkná tempera a kvaš, která vznikla jako kopie podle holandských květinových zátiší  v oleji počátku 18.století, autorů jako Jan van Huysum neb Rachel Ruysch. Malba je v dezolátním stavu s mnoha puchýři, trhlinami a odpadávající malbou a retušemi. Špatně podlepená na vyžilé lepenkové desce.

 

Restaurování proběhlo jako komplexní zásah s konsolidací malby, odstranění staré lepenkové desky, sejmutí starých klihových lepů z rubu a podlepení japonským papírem.

Johannes Leusing

Before conservation, problems of old mounting

johanes-leusing-kvetinove-zatisi-01

Before conservation, problems of old mounting

johanes-leusing-kvetinove-zatisi-02

Losses of paint

johanes-leusing-kvetinove-zatisi-03

Detail of old retouchings

johanes-leusing-kvetinove-zatisi-04

After conservation

Floral still life, Tempera on paper, 2nd half of the 19th century, Private Collection

A nice tempera and gouache painting based on early 18th century Dutch floral still lifes in oil by artists such as Jan van Huysum or Rachel Ruysch. The painting is in a desolate condition with many blisters, cracks, paint loss and retouching. The support of this work is also unstable, poorly mounted on a warped cardboard board.

 

The restoration was a comprehensive intervention starting with consolidation of the painting, removal of the old cardboard board, removal of the old glue adhesive from the reverse and finally lining with Japanese paper.