Johannes Leusing

Stav před restaurováním s výraznými problémy papírové podložky

johanes-leusing-kvetinove-zatisi-01

Stav před restaurováním s výraznými problémy papírové podložky

johanes-leusing-kvetinove-zatisi-02

Detail ztrát v malbě

johanes-leusing-kvetinove-zatisi-03

Detail ztrát a starších retuší v malbě

johanes-leusing-kvetinove-zatisi-04

Po restaurování

Květinové zátiší, 2.pol. 19.století

Tempera na papíře, 2.pol 19. století,  soukromá sbírka

Pěkná tempera a kvaš, která vznikla jako kopie podle holandských květinových zátiší  v oleji počátku 18.století, autorů jako Jan van Huysum neb Rachel Ruysch. Malba je v dezolátním stavu s mnoha puchýři, trhlinami a odpadávající malbou a retušemi. Špatně podlepená na vyžilé lepenkové desce.

 

Restaurování proběhlo jako komplexní zásah s konsolidací malby, odstranění staré lepenkové desky, sejmutí starých klihových lepů z rubu a podlepení japonským papírem.