Jan Zrzavý

Křížek na návsi, 1959

Akvarel/tempera na sololitu

Národní galerie v Praze

Drobná malba Jana Zrzavého je jemnou akvarelovou až temperovou technikou na bílém křídovém podkladu. Malba je zalakovaná přírodním pryskyřičným lakem. Pnutím svrchních vrstev malby dochází k odtrhávání těchto vrstev od spodních vrstev a podkladu a jejich prýskání (delaminaci).

Restaurování: Konsolidace barevných vrstev s důrazem na zamezení nežádoucího ztmavnutí ošetřených míst.

Jan Zrzavy

The Cross at the Village Square, 1959

Watercolour/tempera on masonite

National Gallery Prague

At this minute painting Zrzavy used a fine technique of watercolour and tempera on white chalk ground applied over masonite board. Painting was then varnished with natural resin. Due to tension of breath-thin paint layer, flaking occurs and along with delaminating of paint from underlying fragile ground.

Conservation: Consolidation of paint layers.