František Drtikol

Stav před restaurováním se silně znečištěným povrchem

restaurovani-maleb-01a

Stav před restaurováním se silně znečištěným povrchem

restaurovani-maleb-01-2

Postup povrchového čištění malby

restaurovani-maleb-01-3

Stav po restaurování

restaurovani-maleb-01-4

Stav před restaurováním

restaurovani-maleb-01-6

Stav po restaurování

restaurovani-maleb-01-5

Detail hrotité miskovité krakeláže malby

Matka země, 1941

Olej na lepence soukromá sbírka

Po završení fotografického díla se František Drtikol věnoval malířské tvorbě. Jeho vizionářské malby jsou drobnými díly provedenými ala prima většinou jako malířský záznam během jednoho dne. Matka Země je jedním z jeho často opakovaných témat. Obraz je silně znečištěný, původní barevné nuance obrazu jsou velmi potlačeny.

Restaurování: Sejmutí nečistot ze subtilní malby, výsledkem je značná změna koloritu a celkového vyznění malby