Francesco Bassano, okolo 1570, Arcidiecezní muzeum Kroměříž

Snímek UV luminiscence ukazuje celek obrazu v průběhu snímání lakových vrstev

1.pred rest (kopie)

Stav před restaurováním

francesco-bassano-stavba-noemovy-archy-02

Rentgenový snímek ženské figury ukazuje živý rukopis malby a autorské změny v partii tváře

francesco-bassano-stavba-noemovy-archy-03

Postup při snímání lakových vrstev v partii krajiny ukazuje velmi kontrastní výsledek

francesco-bassano-stavba-noemovy-archy-04

Postup snímání lakových vrstev a přemaleb

francesco-bassano-stavba-noemovy-archy-05

Snímek UV luminiscence ukazuje celek obrazu v průběhu snímání lakových vrstev

francesco-bassano-stavba-noemovy-archy-06

Obraz po sejmutí lakových vrstev a přemaleb odhaluje významně poškozenou malbu

francesco-bassano-stavba-noemovy-archy-07

Obraz po restaurování

Stavba Noemovy archy

Francesco? Bassano

Stavba Noemovy archy

okolo 1570, olej na plátně

141 x 192 cm

Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Obraz byl chovaný ve sbírkách Kroměřížského muzea jako pravděpodobná kopie obrazu z Bassanovské produkce z 18.století. Během restaurátorského zásahu byl proveden průzkum vedoucí k nečekanému posunu v atribuci obrazu. Materiálové laboratorní analýzy a srovnání malířské techniky, zejména podkladu malby ukázaly, že se nejedná o kopii nýbrž originální malbu benátské školy pravděpodobně z ruky Francesca Bassana, syna zakladatele dílny Jacopa Bassana.

Po sejmutí laku a rozsáhlých přemaleb byla odhalena krásná, plně barevná malba bez pochyb zapadající mezi bassanovská díla 70.let 16.století.

Restaurátorská zpráva a atribuce obrazu byla publikována ve sborníku Restaurování vybraných obrazů zámku v Kroměříži 2016

Restaurováno za podpory Norských fondů v r. 2016