Emil Filla, Zátiší se sovou, 1937 Národní galerie v Praze

Malířský rukopis Emila Filly

1 stav před restaurováním

Obraz před restaurováním

4 snímání povrchových nečistot odhaluje autentický lesklý charakter některých pasáží malby copy

Zkouška čištění ukazuje hladký povrch průmyslového emailu, podobně jak jej užíval Pablo Picasso

6 po sejmutí nečistot se objevují původní expresivní barevné kontrasty

Detail postupného snímání nečistoty

13 malířský rukopis

Malířský rukopis Emila Filly

16 po restaurování

Obraz po restaurování

Zátiší se sovou, 1937

Olej na plátně

Národní galerie v Praze

Během souborné výstavy Emila Filly v NG v roce 2007 jsem měl možnost prohlédnout prakticky všechna vybraná díla  a řadu z nich restaurovat. Malba Emila Filly je technicky velmi kvalitní a zřídka obrazy trpí závažným poškozením. Nicméně často velmi znečištěné povrchy malby nedávají vyznít různě strukturálně pojatým povrchům jeho děl a prudké barevnosti. Obraz Zátiší se sovou, 1937,  je příkladem bohaté práce s texturou malířského povrchu, který plně vynikne až po zbavení nánosu nečistoty. Odhalí se lesklé emaily v kontrastu se  zrnitými strukturami, tak jak byly použity k vytvoření neobvyklých efektů malířského projevu.