Declaration of Arbroath, 1320

pracovní postup, příprava k přivěšení pečetí

IMG_2026

faksimile Declaration of Arbroath, detail

IMG_2028

faksimile Declaration of Arbroath, detail

IMG_1743

pracovní postup, kaligrafie husím brkem

IMG_1746

pracovní postup, kaligrafie husím brkem

IMG_1788

pracovní postup, příprava k přivěšení pečetí

IMG_1764

pracovní postup, pečetě z vosku s rumělkou, miniem a měňatým rezinátem odlité z originálu listiny

IMG_2181

dokončená faksimile a originál (vpředu)

IMG_2182

dokončená faksimile a originál

Základní dokument Skotského národa, jakási deklarace nezávislosti, je latinskou pergamenovou listinou s přivěšenými pečetěmi původně asi 50ti významných aristokratů skotské společnosti 14.století

Deklarace byla napsána jako dopis papeži do Avignonu v r. 1320, skotskými barony a knížaty blízkými  skotskému trůnu s urgencí, aby zakročil, uznal skotskou nezávislost a Roberta Bruce jako zákonného krále Skotů. Vypovídá o dlohodobých sporech s králem Edwardem I, který si nárokuje skotské území a vede ke vzájemnému vraždění křesťanů.

Originál z Edinburského Národního Archivu je značně poškozen a jeho čitelnost omezena. V rámci Atelieru Frank jsme provedli dvě verze faksimile  v původní technologii kaligrafie na pergamenu, jedna verze současného stavu poškozené listiny je uložena ve Edindurském Archivu a prezentována na místo originálu, druhá je umístěna v opatství Arbroath, kde byla původně sepsána opatem Bernardem.