Bohemian Protest

Bohemian Protest

IMG_4671-copy

Bohemian Protest

Stížný list českých Pánů proti upálení Mistra Jana Husa kostnickému koncilu 1415

Edinburgh University Library

Jediný dochovaný exemplář ze souboru osmi stejnopisů textu, kterým se zástupci české šlechty vymezují proti upálení Jana Husa připojením svých jmen a pečetí. Listiny byly zaslány kostnickému koncilu.

Kaligrafie na pergamenu a 99 voskových pečetí