Restaurování obrazů a papíru

Atelier pracuje ve dvou hlavních oborech - restaurování malířských výtvarných děl (restaurování obrazů na dřevě, plátně, restaurování papíru, restaurování pergamenu a jiných podložkách) a restaurování knih a děl na papíře (vazby starých tisků i rukopisů, grafika, archiválie, mapy, plakáty). Vedle práce na mobilních dílech menších rozměrů realizujeme rozsáhlejší zakázky charakteru nástěnných maleb, papírových tapet nebo rozměrných objektů in situ. Dlouholeté zkušenosti máme také se zhotovováním historických faksimilí knižních iluminací a historických dokumentů. Jejich výroba sleduje přesně původní technologické postupy, včetně vlastní výroby pergamenu. Práce jsou realizovány dvojicí Jarmila Franková (licence MK pro díla na papíře a knižní vazby) a David Frank (licence MK pro malířská výtvarná díla). Při větších realizacích sestavujeme pracovní kolektiv vždy s ohledem na danou problematiku objektu a zvolený restaurátorský postup. Při komplexnějších realizacích spolupracujeme pouze s restaurátory akreditovanými tj. s licencí MK ČR pro vybrané restaurátorské specializace.

Charakter naší práce je směřován k minimálně invazivním zásahům, které nemají dopad na autentičnost výtvarných děl, stejně jako jiných restaurovaných objektů. V práci se orientujeme na klasické materiály a techniky, samozřejmostí je ale aplikování moderních technologií využívaných při alternativních postupech. Všechny restaurátorské postupy, které uplatňujeme jsou voleny na základě restaurátorských průzkumů jednotlivých děl a na vyhodnocení jejich konkrétního poškození s maximálním poznáním jejich materiálové skladby. Při navrhováni nestandartních a komplikovaných zásahů konfrontujeme naše poznání s odborníky z oblasti historie umění, kurátory, pracovníky památkové péče a s analytickými chemickými laboratořemi. Realizace prací vychází ze znalostí tradičních i moderních konzervačních technik s ohledem na maximální trvanlivost a kvalitu, ale i možnost reversibility restaurátorských zásahů.